تاریخ فلسفه اسلامی
44 بازدید
ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8961-49-2
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب در 2 بخش تحلیلی از تاریخ اندیشه‏های فلسفی و زندگینامه فیلسوفان اسلامی را برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ارائه می‏کند. در بخش اول از رابطه دین و فلسفه و شکل‏گیری تفکر فلسفی و مقدمات آن بحث شده و مراکز علمی قرون اولیه اسلامی و نحوه ترجمه متون یونان تحلیل شده است. نویسندگان در بخش دوم شرحی کوتاه از زندگی، آثار و اندیشه‏های فیلسوفان اسلامی ازکندی، فارابی، ابن‏سینا تا فیلسوفان معاصر مانند علامه طباطبایی و مطهری را دنبال کرده‏اند.