تحلیلی بر محرک کنش با رویکرد مقایسه ای بین دیدگاه های جامعه شناسان غربی و اسلام
83 بازدید
محل نشر: معرفت فرهنگی اجتماعی » سال سوم؛ بهار 1391 - شماره 2 (22 صفحه - از 27 تا 48)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی