سیری تطبیقی در معنای «برزخ» و «مثال» از دیدگاه فلاسفه، عرفا و متکلمان
68 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز 1390 - شماره 33 /ISC) (28 صفحه - از 105 تا 132)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
واژه «برزخ» در لغت و نیز در اصطلاح، معانی گوناگونی دارد که عدم توجه دقیق به این معانی، گاه موجب سوء برداشت از آن واژه می‌شود. از این‌رو، شایسته است که در یک پژوهش تطبیقی، معانی واژه «برزخ» را در اصطلاح فلاسفه، عرفا، و متکلمان به طور دقیق بررسی نماییم تا به این وسیله مانع از هرگونه سوء برداشت از این واژه در اصطلاحات گوناگون شویم. از دیدگاه فلاسفه مسلمان، برزخ به مرتبه‌ای از وجود گفته می‌شود که حد وسط بین عالم ماده و عالم عقل است و به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می‌شود. اما از نظر عرفا، برزخ به دو قسم نزولی و صعودی تقسیم می‌گردد؛ قوس نزول و صعود برزخ عرفا هرکدام حصه‌ای از مثال منفصل فلاسفه محسوب می‌شود. از دیدگاه متکلمان، برزخ همان عالم حد فاصل مرگ و قیامت انسان است که از نظر مفهوم، با برزخ در اصطلاح فلاسفه و عرفا تباین دارد؛ ولی از نظر مصداق، همان قوس صعودی برزخ عرفاست و با برزخ فلاسفه رابطه عام و خاص من‌وجه دارد. واژگان کلیدی: برزخ، مثال، ماده، عالم، فلسفه، عرفان، کلام، متصل، منفصل، صعودی، نزولی